شهادت آرزوی اولیای خداست

پیام به مردم و زائران بیت اللَّه الحرام به مناسبت ایام حج (مهجوریت حج ابراهیمی)
۱۶ مرداد ۱۳۶۵/ ۱ ذی الحجه ۱۴۰۶
شهادت,
شهادت آرزوی اولیای خداست

ملت عزیز ما با تعهدی که به اسلام دارند، جنگ را تا سر حد شهادت و لقاء الله که از بزرگترین آمال اولیای خدا و ارباب معرفت است ادامه می‌دهند، گرچه آن را بیخبران نابودی انگارند و مادی‌گرایان لقاء الله را نابودی لقب می‌دهند.