ما از درک ارزش شهدا عاجزیم

پیام به مردم و زائران بیت اللَّه الحرام به مناسبت ایام حج (مهجوریت حج ابراهیمی)
۱۶ مرداد ۱۳۶۵/ ۱ ذی الحجه ۱۴۰۶
شهادت,
ما از درک ارزش شهدا عاجزیم

جوانان عزیز متعهدی که هر یک از آنها ارزشهای الهی‌ای دارند که ما از درک آن‌ عاجزیم، شهید شده‌اند و معلول گردیده‌اند و به اسارت درآمده‌اند.