خون شهدا، سرمایه زوال ناپذیر هنر متعهد

پیام به هنرمندان و خانواده شهدا (تجلیل از هنر و هنرمندان متعهد)
۳۰ شهریور ۱۳۶۷/ ۹ صفر ۱۴۰۹
شهادت,
خون شهدا، سرمایه زوال ناپذیر هنر متعهد

خون پاک صدها هنرمند فرزانه در جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزتْ سرمایه زوال ناپذیر آن گونه هنری است که باید، به تناسب عظمت و زیبایی انقلاب اسلامی، همیشه مشام جان زیبا پسندِ طالبانِ جمال حق را معطر کند.