هدف شهدا اهداف شریفه اسلام است

پیام به عموم مسلمین و دانشجویان (افشای وضع کشور)
۴ مهر ۱۳۵۵/ ۱ شوال ۱۳۹۶ «۱»
شهادت,
هدف شهدا اهداف شریفه اسلام است

مبارک باد بر شما افراد روشنفکر و متدین که در راه اهداف شریفه اسلام، که ضامن رفاه عموم و تامین معنویات و مادیات بشر است، فداکاری می‌کنید. مبارک باد بر مسلمانانی که در راه دفاع از احکام اسلام و ممالک مسلمین و رهایی از یوغ استعمار و عمال خبیث آن، به حبس و تبعید و شکنجه و قتل تن می‌دهند و برای قطع ایادی ظلم با هر محرومیتی می‌سازند.