هدف، برپاداشتن پرچم پر افتخار اسلام است

پیام به ملت ایران (هدف، واژگونی طاغوت و برپاداشتن اسلام است)
۲۰ خرداد ۱۳۵۷/ ۴ رجب ۱۳۹۸
شهادت,
هدف، برپاداشتن پرچم پر افتخار اسلام است

ما سوگمندانه و مفتخرانه عزیزانی را در راه هدف که واژگونی رژیم طاغوتی و برپاداشتن پرچم پر افتخار اسلام است، فدا کردیم؛ و این درست راه اسلام و برنامه مسلمین راستین در صدر اسلام بوده و در طول تاریخ خواهد بود و: لَکُمْ فی رَسُولِ اللهِ اسْوَهٌ حَسَنَهٌ. پیغمبر بزرگ اسلام همه چیزش را فدای اسلام کرد تا پرچم توحید را به اهتزاز در آورد؛