مخالفت با سلطان جائر شیوه اولیاءالله است

پیام به ملت ایران (دستور العمل برای ادامه مبارزه)
۴ آبان ۱۳۵۷/ ۲۳ ذی القعده ۱۳۹۸
شهادت,
مخالفت با سلطان جائر شیوه اولیاءالله است

عزیزان من! از فدایی دادن و نثار جان و مال در راه خدا و اسلام و ملت مسلمان نهراسید، که این شیوه پیغمبر عظیم الشان و اوصیا و اولیای آنان بوده، و خون ما رنگینتر از خون شهدای کربلا نیست که با مخالفت با سلطان جائر که متمسک به اسلام بود و خود را خلیفه اسلام معرفی می‌کرد، ریخته شد.