راه شهدا راه اولیاءالله است

پیام به ملت ایران به مناسبت چهلم شهدای 17 شهریور
۲۰ مهر ۱۳۵۷/ ۹ ذی القعده ۱۳۹۸
شهادت,
راه شهدا راه اولیاءالله است

خواهران و برادران عزیز! صبور باشید و سستی و ضعف از خود نشان ندهید؛ راه شما راه خدا و اولیای خدا است. خون شما در راهی می‌ریزد که خون پیغمبران و امامان و اصحاب صلاحیتدار آنان ریخته شد. شما به آنان می‌پیوندید و این نه تنها غم ندارد، که شادی آور است.