نهضت ما برای رسیدن به حکومت اسلامی است

مصاحبه با روزنامه انگلیسی فاینشنال تایمز درباره اعتصاب شرکت نفت‌
۱۶ آبان ۱۳۵۷/ ۶ ذی الحجه ۱۳۹۸
شهادت,
نهضت ما برای رسیدن به حکومت اسلامی است

ملت ایران برای رهایی از چنگال دیو استبداد و استعمار و رسیدن به حکومت اسلامی، نهضت مقدس اسلامی خود را آغاز کرده و به یاری خدای تعالی تا رسیدن به پیروزی ادامه خواهد داد. بدیهی است که چون دشمنان قسم‌خورده مردم، یعنی شاه و حامیانش به آسانی حاضر به کنار رفتن نیستند، لهذا لجاجت دشمنان ملت و مقاومت دلیرانه مردم مسلمان در مقابل آنان، ضایعاتی برای آنان به بار خواهد آورد. و لکن مسلمان می‌داند که اگر کشته شود در صف شهدای کربلاست و چیزی را از دست نمی‌دهد و بدین مناسبت تا پیروزی نهایی به قیام خود ادامه می‌دهد.