دانشجویان در راه اسلام فدایی داده اند

پیام به ملت ایران به مناسبت روی کار آمدن دولت نظامی ازهاری‌
۱۶ آبان ۱۳۵۷/ ۶ ذی الحجه ۱۳۹۸
شهادت,
دانشجویان در راه اسلام فدایی داده اند

من از دانشجویان عزیز که در راه اسلام و کشور فدایی داده‌اند و در مقابل شاه با مشتی گره کرده ایستاده و او را محکوم کرده‌اند تشکر می‌کنم.