قیام ملت برای آزادی و استقلال و حکومت عدل است

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره مقابله با تبلیغات و تهدید امریکا
۴ آذر ۱۳۵۷/ ۲۴ ذی الحجه ۱۳۹۸
شهادت,
قیام ملت برای آزادی و استقلال و حکومت عدل است

مردمی که قیام کرده‌اند و بچه‌هایشان را، جوانهایشان را دارند فدا می‌کنند برای آزادی، برای استقلال، برای اسلام، برای حکومت عدل، اینها «اراذل پست» هستند در منطق شما؟!