برای احقاق حق، شهادت ضروری است

مصاحبه با تلویزیون «پی. بی. اس» درباره ماه محرم و رابطه با امریکا
۱۰ آذر ۱۳۵۷/ ۳۰ ذی الحجه ۱۳۹۸
شهادت,
برای احقاق حق، شهادت ضروری است

سوال: [اگر چنانچه این روشهای مسالمت‌آمیز و مبارزات سیاسی کنونی به نتیجه‌ای نرسید، آیا شما دستور می‌دهید که طرفدارانتان بجنگند؟ واقعاً اسلحه بردارند و بجنگند؟]
پاسخ: ما حتی الامکان میل داریم که با مسالمت تمام بشود، و با همین ترتیبی که الآن ملت ایران مشغول هستند که آن اعتصابات و تظاهرات است کار تمام شود و ماه محرّم هم زیادتر خواهد شد. ولی چنانچه به نتیجه‌ای نرسید، ممکن است که تجدید نظر بکنیم.
سوال: [حتی اگر این به معنای آن باشد که طرفداران خودتان را جلوی گلوله‌های شاه بفرستید؟]
پاسخ: البته طرفدارهای ما نمی‌خواهند جلوی گلوله‌ها بروند. آنها می‌خواهند حق خودشان را استیفا کنند. و برای احقاق حق، این امری است ضروری.