منطق شهید، منطق اسلام است

سخنرانی در جمع گروهی از پاسداران (ادامه جهاد تا استقرار کامل)
پیش از ظهر ۱۴ اسفند ۱۳۵۷/ ۶ ربیع الثانی ۱۳۹۹
شهادت,
منطق شهید، منطق اسلام است

منطقْ منطقِ صدر اسلام است که اگر بکشیم بهشت می‌رویم، و اگر کشته بشویم بهشت می‌رویم. این منطقْ شکست ندارد. منطقِ دنیا نیست که اگر چنانچه بمیرند، یا به جهنم می‌روند یا به جایی بدتر از جهنم- اگر باشد! منطقْ منطقِ دین است. منطقْ منطقِ اسلام است، منطق قرآن است.