قدرت ایمان، شهادت را فوز می داند

سخنرانی در جمع نمایندگان روحانی کُرد (محرومیت ملت به دست رژیم پهلوی)
۱ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۲۳ جمادی الاول ۱۳۹۹
شهادت,
قدرت ایمان، شهادت را فوز می داند

ملت چیزی دستش نبود، مشت و خون داشتند؛ غیر از این چیزی نداشتند. مع ذلک قدرت ایمان بود که شهادت را برای خودشان فوز می‌دانستند. این قدرت- که شهادت را برای خودش فوز بداند- غلبه داد ایران را بر قدرتهای بزرگ دنیا. همه پشت سرش ایستاده بودند، همه قدرتها. من داخل کار بودم. از امریکا مکرر پیغامها به من بود، و همه پشت سرش ایستاده بودند. مع ذلک قدرت ایمان این مردم غلبه کرد.