ما مفتخریم که در راه اسلام شهید بدهیم

بیانات خطاب به سفیر سومالی (شهادت- عدل- اختلافات در جهان اسلام)
۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۱۰ جمادی الثانی ۱۳۹۹
شهادت,
ما مفتخریم که در راه اسلام شهید بدهیم

اسلام از روز اول که ظهور پیدا کرد، با شهادت، این دین حنیف را ترویج کرد. اسلام شهدای بزرگ داشته است و مفتخر است به اینکه در راه خدا و در راه هدف، شهدای بزرگ داده است. ما هم مفتخریم به اینکه در راه اسلام و در راه هدفمان شهید بدهیم؛ و این آخرْ شهید ما نیست. ما باز شهدایی ممکن است بدهیم؛ و برای ما زندگی این دنیا مطرح نیست. مطرح هدف است و در راه هدف کوشش می‌کنیم؛ و هر چه پیش بیاید چون برای هدف است از او استقبال می‌کنیم.