عزیزانِ خودتان را برای اسلام دادید

سخنرانی در جمع بانوان سازمان حمایت از خانواده‌ها (توطئه علیه اسلام)
۴ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۸ جمادی الثانی ۱۳۹۹
شهادت,
عزیزانِ خودتان را برای اسلام دادید

شما عزیزان خودتان را برای اسلام دادید؛ حالا که عزیزها را دادید، به ضد اسلام بخواهید وارد بشوید، هدر بدهید خون عزیزان خودتان را؟ توجه بکنید! اینها می‌خواهند هدر بدهند خون شما را.