جوانان ما برای تجدید حیات اسلام فدا شدند

بیانات در جمع مجروحان و پزشکان بیمارستان شفا یحیاییان (تجلیل از معلولان)
۲۴ خرداد ۱۳۵۸/ ۱۹ رجب ۱۳۹۹
شهادت,
جوانان ما برای تجدید حیات اسلام فدا شدند

جوانهای ما فدا شدند و اسلام را در این وقت که می‌رفت رو به تباهی برود زنده کردید. خداوند شما را اجر عنایت کند که اسلام در این زمان با کوشش شما تجدید شد. اگر نبود این کوششهای جوانهای ما و اقشار ملت، می‌رفت که اسلام را دست جنایتکاران از بین ببرد. شما قیام کردید، فداکاری کردید و اسلام را زنده کردید. و خداوند به شما زندگی ابدی خواهد داد.