عزیزان ما در راه خدا فدا شدند

سخنرانی در جمع خانواده‌های شهدای سَردشت (عدم اعتنا به تبلیغات دشمن)
۲۹ مهر ۱۳۵۸/ ۲۹ ذی القعده ۱۳۹۹
شهادت,
عزیزان ما در راه خدا فدا شدند

من به همه شهدایی که در راه اسلام، جان خودشان را فدا کردند سلام می‌فرستم. و از خدای تبارک و تعالی برای همه رحمت و آمرزش از خدا طلب می‌کنم. و به همه بازماندگان آنها تسلیت عرض می‌کنم. و من شریکم در غم همه و من خدمتگزار به همه هستم و دعاگو. البته مصیبت برای بازماندگان زیاد است؛ لکن چون در راه خداست؛ شما خودتان را با صاحب شرع، با وَلیّ اعظم، با رسول اکرم، در بین آنها خودتان را وارد کردید. آنها هم عزیزان خودشان را در راه اسلام داده‌اند؛ و شما هم عزیزانتان را داده‌اید. و خواهرها هم همین طور. و آن چیزی که آسان می‌کند مصیبتها را این است که همه انسانها رفتنی هستند و همه ماها رفتنی هستیم، و چه بهتر که در راه خدا فدا بشویم. و فدا شدند آنهایی که رفتند به جوار رحمت خدا.