مقصد شهدا، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است

سخنرانی در جمع دانش‌آموزان قم و تهران (پیوند روحانی و دانشجو)
قبل از ظهر ۱۳ آبان ۱۳۵۸/ ۱۳ ذی الحجه ۱۳۹۹
شهادت,
مقصد شهدا، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است

ما این همه جوان دادیم، در دانشگاهها جوان دادیم، در مدرسه‌های قدیمی جوان دادیم، در مدارس علمی و اسلامی و فرهنگ جوان دادیم، در خیابانها و بازارها و کوچه‌ها شهید دادیم که به مقصد برسیم. برای مقصد بود و آن مقصد همان بود که ملت ما فریاد کشیدند و آن را خواستند: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.