جوان هایتان را برای زنده کردن اسلام دادید

سخنرانی در جمع اعضای انجمن تبلیغات فرهنگ اسلامی خرّم‌آباد (قانون اساسی)
۱۸ آبان ۱۳۵۸/ ۱۸ ذی الحجه ۱۳۹۹
شهادت,
جوان هایتان را برای زنده کردن اسلام دادید

شما اشخاصی هستید که بچه‌هایتان را، جوانهایتان را دادید برای اینکه اسلام را زنده بکنید. شما تابع امیر المومنین‌اید، نه تابع مکتبهای انحرافی که اصل این مسائل را کار ندارند، و توجه به آن ندارند.