اولیا شهادت را برای عالم دیگر می خواهند

سخنرانی در جمع پیشه‌وران اصفهان (تلاش برای خودکفایی و استقلال)
۲۱ آذر ۱۳۵۸/ ۲۲ محرّم ۱۴۰۰
شهادت,
اولیا شهادت را برای عالم دیگر می خواهند

از ما دائماً این مطلب را حتی حالا می‌خواهند که شما دعا کنید ما شهید بشویم. آخر کسی دلش می‌خواست شهید بشود برای شکم؟! کسی جوانش شهید بشود برای اینکه یک خانه خوبی داشته باشد؟! یا مساله این نیست. مساله یک عالم دیگری است. شهادت برای یک عالم دیگری. آن شهادتی که همه اولیای خدا، همه انبیا دنبالش بودند و بسیاری از اولیای ما به شهادت رسیدند، آن معنا را می‌خواستند. مردم دنبال آن معنا هستند.