ملت ما روبه روی کفر ایستاده است

سخنرانی در جمع خانواده شهدا و امدادگران (راه رسیدن به پیروزی نهایی)
۱۱ دی ۱۳۵۸/ ۱۲ صفر ۱۴۰۰
شهادت,
ملت ما روبه روی کفر ایستاده است

ما تقریباً هر روز مواجه هستیم با این مادرهایی که بچه‌هایشان را از دست دادند و این پدرهایی که عزیزانشان را از دست دادند و این معلولین و این مجروحین و این گرفتاریهایی که در رژیم سابق برای ملت ما مهیا شده بود. ما هر روز تاثرات زیادی در این مسائل داریم، لکن خودمان را تسلیت می‌دهیم به اینکه ملت ما به صورت مجاهدین صدر اسلام درآمدند. همان طور که در صدر اسلام در رکاب رسول الله و امیرالمومنین، سلام الله علیه- عده کثیری از فرزندان اسلام از دست رفتند، لکن اسلام را حفظ کردند. امروز هم که ما در یک موقعیتی واقع هستیم که اسلام روبروی کفر ایستاده است و احتیاج به فداکاری دارد، ملت ما بحمد الله مردانه ایستاده و فداکاری می‌کند. نه مردها، زنها، و نه زنها و مردها، بچه‌ها همه ایستاده‌اند.