آرمان شهدا وصول به حق است

پیام به ملت و ارتش عراق (دعوت به براندازی حکومت بعث)
۱۲ مهر ۱۳۵۹/ ۲۴ ذی القعده ۱۴۰۰
شهادت,
آرمان شهدا وصول به حق است

شما ای ملت عزیز و ارتش عراق! بدانید که قوای مسلح ما، ارتشیان دلاور و پاسداران قدرتمند و شهربانی و ژاندارمری شجاع و پیش‌مرگان فداکار همراه با قشرهای رزمنده ملت و سپاه، بسیج سلحشور، قدرت عظیمی است منسجم، و چون سد آهنین در مقابل همه قدرتمندان ایستاده است. و چون خدای متعال و اسلام و قرآن کریم انگیزه نبردشان و شهادت و وصول به حق آرمانشان است، پیروزی با آنان است.