جانفشانی برای اسلام

سخنرانی در جمع گروهی از جانبازان و پاسداران (تجلیل از معلولان و پاسداران)
۲۶ آذر ۱۳۵۹/ ۹ صفر ۱۴۰۱
شهادت,
جانفشانی برای اسلام

من نمی‌دانم از کجا شروع کنم، و نمی‌دانم با مواجهه با اشخاصی که در راه اسلام، در راه خدای تبارک و تعالی معلول شده‌اند و در اینجا حاضرند، و چهره‌هایی که عازم به سفر برای دفاع از اسلام هستند، چطور ستایش کنم. من از شما جوان‌ها، از شما که در راه اسلام و در راه ایمان خودتان رنج دیدید و معلول شده‌اید، و شما جوان‌ها که عازم به جبهه‌ها هستید، چطور تشکر کنم. من وقتی این صحنه‌های اسف‌آور و افتخارآمیز را می‌بینم عاجزم از اینکه در مقابل آنها مطلبی بگویم. شما خودتان زبان گویای افتخار هستید. زبان گویای اسلام هستید. شماها افتخار برای این ملت آفریدید. و شماها بودید که دست قدرت‌های بزرگ را، چپاول‌گر را، معاند با اسلام را، طاغوت را از این مملکت کوتاه کردید. و شما هستید که برای اسلام باز کوشش می‌کنید و جان‌فشانی می‌کنید. و هیچ چیز در مقابل این خدمت‌ها جز خدای تبارک و تعالی، هیچ کس جز خدای تبارک و تعالی نمی‌تواند به شما اجری بدهد. زحمت‌های شما را خدای تبارک و تعالی اجر خواهد داد. شما اگر معلول هستید، که خداوند شفا بدهد همه شما را، و برای خدمت به اسلام معلول شده‌اید. و شمایی که عازم جبهه‌ها هستید، برای خدمت به اسلام هستید، اسلام برای شما بسیار ارج قائل است و تشکّر از شما می‌کند. و همه ملت از شما متشکّر هستند.