کوردلان گمان کرده اند برای شکم جوان داده اید!

پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان (توصیه‌های نُه‌گانه به ملت)
۲۲ بهمن ۱۳۵۹/ ۵ ربیع الثانی ۱۴۰۱
شهادت,
کوردلان گمان کرده اند برای شکم جوان داده اید!

این کوردلان گمان کرده‌اند که‌ شما، جوانان و عزیزان خود را در راه نفت و بنزین داده‌اید و به اسلام و میهن عزیز خود برای پر کردن شکم خود خدمت می‌کنید. اینان را که دشمن عزت و شرافت شما هستند از خود برانید و مجال ندهید که توطئه‌های آنان به ثمر برسد.