ملت عزیز همه چیزشان را در طبق اخلاص گذاشتند

پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان (توصیه‌های نُه‌گانه به ملت)
۲۲ بهمن ۱۳۵۹/ ۵ ربیع الثانی ۱۴۰۱
شهادت,
ملت عزیز همه چیزشان را در طبق اخلاص گذاشتند

شما ملت عزیز بزرگوار، همه چیز خودتان را برای رضای خداوند تعالی در طبق اخلاص نهادید و این مائده بزرگ آسمانی را به دست آوردید.