وقتی علما، شریک جرم منحرفان می‌شوند

پیام هفت ماده‌ای به ملت ایران (اولویت دفاع- اختلافات مسئولین)
۱۲ فروردین ۱۳۶۰/ ۲۵ جمادی الاول ۱۴۰۱
بصیرت,
وقتی علما، شریک جرم منحرفان می‌شوند

متاسفانه بعضی از علما بی‌توجه به مسائل، به خیال پشتیبانی از اسلام تحت تاثیر شایعات واقع شده و یکسره به انتقاد از جمهوری اسلامی و از تمام دادگاه‌ها و همه ارگان‌های جمهوری اسلامی برخاسته و به دشمنان اسلام و قرآن کریم ناآگاهانه کمک و شریک جرم گروهک‌های منحرف می‌شوند.