جوانان ما برای جانفشانی در راه اسلام مهیا هستند

سخنرانی در جمع فرماندهان و پاسداران کمیته‌ها (لزوم خودسازی و اصلاح نفس)
۹ بامداد ۱۰ اسفند ۱۳۶۰/ ۵ جمادی الاول ۱۴۰۲
شهادت,
جوانان ما برای جانفشانی در راه اسلام مهیا هستند

جوانان ما مهیا هستند از برای جانفشانی در راه اسلام و همان طوری که اسلام می‌خواهد که در مقابل کفر و زندقه و در مقابل ستم و ستمکاران ایستادگی بکنند، مردانه ایستادند و ایثار کردند و جانفشانی کردند و این مطلب را به ثبت رساندند.