وصول به لقاءالله غایت آمال است

سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان (تاثیر نهضت سید الشهدا «ع»)
صبح ۲۵ مهر ۱۳۶۱/ ۲۹ ذی الحجه ۱۴۰۲
شهادت,
وصول به لقاءالله غایت آمال است

تکلیف، بزرگ است و همه باید این تکلیف بزرگ را بپذیریم. آخر مطلب شهادت است و وصول به لقاء الله و حضور در محضر حضرت سید الشهدا و امثال او، و این غایت آمال اشخاصی است که عشق به خدا دارند. و ما می‌بینیم در جبهه‌ها، برای ما نقل می‌کنند از جبهه‌ها که این جوانهای عزیز در جبهه‌ها شب چه حالی دارند؛ چه ذکر و فکر و دعایی دارند و نمازی و روز با چه نشاطی به جبهه‌ها می‌روند. این چیزی است که خدای تبارک و تعالی، نعمتی است که خدای تبارک و تعالی به این ملت عطا فرموده است. این این نعمت را حفظ کنید.