جوانشان را برای اسلام می دهند

سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورا (رسالت، جایگاه و عملکرد مجلس)
صبح ۴ بهمن ۱۳۶۱/ ۹ ربیع الثانی ۱۴۰۳
شهادت,
جوانشان را برای اسلام می دهند

کسی که جوانش را برای اسلام می‌دهد دیگر دنبال این نیست که مثلًا فلان چیز را ندارد، چطور باشد، یا فلان چیز را دارد، چه بشود. ما باید این اسلام عزیز را نگهداری بکنیم.