طلب حق، انگیزه شهدای گمنام

پیام به ملت ایران (دستگیری سران حزب توده- تجلیل از سربازان گمنام اسلام)
۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۲/ ۲۰ رجب ۱۴۰۳
شهادت,
طلب حق، انگیزه شهدای گمنام

اسلام بزرگ و ملت شریف و فاتحان عزیز ما افتخار می‌کنند به هزاران سرباز گمنام بزرگواری که در پی نام و نشان نیستند و برای کشور اسلامی خویش و اسلام عزیز و ملت انسانپرور افتخاراتی می‌آفرینند معجزه‌آسا و پیروزیهای ژرف. فرق است بین سرباز گمنامی که قدرتهای مادی دنیا به آن فخر می‌فروشند و بین سربازان گمنامی که پرورده اسلام و مکتب توحید است، که انگیزه آنان تحصیل قدرت و اکثراً ستمکاری است و انگیزه اینان خدا و طلب حق است.