فداکاری ها برای اسلام است

سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (لزوم خدمت مسئولان به مردم)
صبح ۷ شهریور ۱۳۶۲/ ۲۰ ذی القعده ۱۴۰۳
شهادت,
فداکاری ها برای اسلام است

تا امروز هم تمام این فداکاریها، فداکاریهای روی اسلام است نه اینکه حساب دیگری دارد. مساله ملیت هست، اما نه آن طوری که آقایان خیال می‌کنند که ما ملیت را بگیریم و کاری به اسلام نداشته باشیم، اول ملی باشیم و بعد اسلامی باشیم، نخیر، مسئله اسلامی بودن است که مردم را وادار کرد به اینکه جوان‌هایشان را بدهند و فریاد بزنند باز جنگ، این غیر از این چیزی نیست.