نفوذ و دخالت اجانب در امور داخلی

مصاحبه با خبرنگاران درباره قانون اساسی 1906 و آینده انقلاب‌
۱۹ آبان ۱۳۵۷/ ۹ ذی الحجه ۱۳۹۸
استکبار جهانی,
نفوذ و دخالت اجانب در امور داخلی

مخالفت شوروى با نهضت ما و موافقت با شاه، بدين جهت است كه مى‌خواهد در ايران دست و نفوذ داشته باشد و در امور داخلى ما دخالت كند. حكومت اسلامى نه به او و نه به دولتهاى ديگر اجنبى چنين اجازه‌اى نخواهد داد.