ناملایمات بصیرت‌افزایی

سخنرانی در جمع مسئولان دادگاههای انقلاب (اهمیت قضاوت در اسلام)
صبح ۱۹ فروردین ۱۳۶۰/ ۳ جمادی الثانی ۱۴۰۱
بصیرت,
ناملایمات بصیرت‌افزایی

و اینهایی که می‌گویید باید گفته بشود به مردم. شما بیایید پیش من بگویید، هیچ اثری ندارد. فرض کنید من هم اعتقادم این شد، اما در این جامعه است که آنها سمپاشی می‌کنند و شما حق خودتان را بیان نمی‌کنید. اینها باطل خودشان را دارند منتشر می‌کنند، همان طوری که می‌گویید، جوری می‌کنند که دیگر پاسدار نخواهد آنجا بماند و بگوید که خوب، ما را اینها دارند اینجا کتک می‌زنند، مردم هم از آن طرف می‌گویند که ما شکنجه‌گر هستیم. یک همچو مواجهه‌ای الآن هست بین اشخاصی که می‌خواهند اصل این نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی را در بین همه جامعه‌ها از بین ببرند و مشوّه کنند و بدنام کنند. وقتی انسان با اینها مواجه شد، خوب، باید خیلی با استادی عمل بکند که اینها خیلی دستشان یک مساله نیاید. البته کار، کار بسیار مشکلی است و ان شاء الله، اجر دارید در این کار. و من امیدوارم که خداوند به شما قدرت بدهد که در مقابل این ناملایماتی که هست شما پایدار باشید، لکن باز هم تکرار می‌کنم، من به هر یک از این آقایانی که آمدند و مطالبی که عمل کردند و به من گفتند، گفتم این فایده ندارد، باید بروید عرضه کنید به مردم، بگویید بیایند بگویند، بگویید مسائل این است، بیایند خلافش را بگویند و بیایند مردم ببینند. اشخاص بیایند ببینند، از مقامات اشخاص را بفرستند بیایند ببینند این جاها را. اشخاصی که از خارج می‌آیند بیایند ببینند این زندان‌ها را، بیایند ملاحظه کنند مساله چه جوری است و از آن طرف ببینند اینها چه دارند می‌گویند.