نام ملت ما در صف اول مجاهدان اسلام ثبت گردید

پیام به ملت ایران (دستور العمل برای ادامه مبارزه)
۴ آبان ۱۳۵۷/ ۲۳ ذی القعده ۱۳۹۸
شهادت,
نام ملت ما در صف اول مجاهدان اسلام ثبت گردید

ملت عزیز ما با قیام دلاورانه خود و نثار خون فرزندان عزیز خود، نام ارجمند خود را در تاریخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت نمود.