آزادی، حاصل جانبازی مجاهدان است

پیام به ملت ایران (دستور العمل برای ادامه مبارزه)
۴ آبان ۱۳۵۷/ ۲۳ ذی القعده ۱۳۹۸
شهادت,
آزادی، حاصل جانبازی مجاهدان است

زندانیان سیاسی ما می‌دانند که آزادیهای خود را در اثر جانبازیهای شجاعانه ملت مسلمان ایران به دست آورده‌اند، و سپاس و تقدیر آنان در برابر این فداکاریها آن است‌ که مبارزات بی‌امان خود را تا واژگونی رژیم و آزادی دیگر برادران و خواهران خود ادامه دهند.