خون شهدا عامل پیروزی است

پیام چهارده ماده‌ای به ملت ایران درباره وضعیت کشور
۹ اسفند ۱۳۵۷/ ۱ ربیع الثانی ۱۳۹۹
شهادت,
خون شهدا عامل پیروزی است

همه می‌دانند این پیروزی از قدرت اسلام است و مسلمین با دادن خون شریف خود آن را به دست آورده‌اند.