هوشیار نباشید، به آمریکا خدمت خواهید کرد

پیام به کارگران و ملت ایران (نقش کارگران در استقلال کشور)
۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰/ ۲۵ جمادی الثانی ۱۴۰۱
بصیرت,
هوشیار نباشید، به آمریکا خدمت خواهید کرد

این سوداگران در اعمال فتنه‌انگیز بچگانه خود، چهره قبیح خود را به ملت و خصوص طبقه مستضعف که می‌رفت پشتیبانی آنان را باور کند، آن چنان ناشیانه نشان دادند که برای کسی نباید جای شک و تردید باقی باشد؛ که اینان جیره‌خواران کاخ سفید و کرملین می‌باشند و دشمن درجه یک کارگران و کشاورزانند. برادران عزیز کارگر که برای خودکفایی کشور با جان و دل و کار طاقت‌فرسا به خدمت به کشور اشتغال دارید. اینان به خیال خام خود می‌خواهند شما عزیزان را آلت مقاصد شوم خود قرار داده و در نفع ابرقدرت‌ها از شما استفاده نمایند. بهوش باشید که اینان کسانی هستند که دانشگاه را سنگر جنگ علیه اسلام و ایران کردند و اصرار آنان و هوادارانشان برای باز شدن دانشگاه به منظور مقاصد شوم امریکاست. اینانند که در کردستان و دیگر جاها بر ضد جمهوری اسلامی با دشمنان اسلام پیوند بسته و به جنگ‌افروزی برخاسته‌اند. و اینان هستند که در هر فرصت جوانان متعهد ما را با اسلحه گرم و سرد مورد حمله قرار داده و می‌دهند. و اینان هستند که پس از هر پیروزی چشم‌گیر از طرف قوای مسلح در جبهه، در پشت جبهه و در شهرهای مختلف به جنگ‌افروزی و افساد می‌پردازند تا اذهان را از جبهه‌ها معطوف کنند. و اینانند که در توطئه‌ها علیه جمهوری اسلامی دست دارند. برادران و خواهران، بهوش باشید که خدمت‌های ارزنده شما در راه کشور عزیز اسلامی با دست جنایتکار این گروهک‌ها به خدمت امریکا کشیده نشود.
وای ملت بزرگ قهرمان و شهیدپرور، بیدار باشید که این تفاله‌های استعمار، دختران و پسران شما را آلت دست جهان‌خواران چپ و راست قرار ندهند.