تحول روحی ملت رمز پیروزی است

سخنرانی در جمع مبارزین کشورهای اسلامی (رمز پیروزی، آرزوی شهادت)
۱۷ فروردین ۱۳۵۸/ ۸ جمادی الاول ۱۳۹۹
شهادت,
تحول روحی ملت رمز پیروزی است

ما به قدرت طبیعی بر این مشاکل و بر این مصیبتهایی که وارد شده است فائق نیامده‌ایم؛ برای اینکه قدرت ما به حَسَب طبیعتْ یک قدرت بسیار ناچیزی بود در مقابل قدرتهای بسیار بزرگ مثل قدرت امریکا و قدرت شاه سابق، با آن ابزاری که اینها در دست داشتند. ما به اینها که غلبه کردیم، ملت ما که در این نهضت پیروز شد، این فقط برای اتکال به خدا بود. در ملت ما یک تحولی حاصل شد که آن تحول سابقه نداشت؛ آن تحول این طور بود که شهادت را برای خودشان فوز عظیم می‌دانستند. جوانهای ما الآن هم پیش من می‌آیند، بعضی از آنها، و می‌گویند که شما دعا کنید که ما شهید بشویم! این رمزِ پیروزی بود که همان طوری که در صدر اسلام مسلمین با این رمز پیش بردند، ملت ما هم با این رمز پیش برد؛ و با این رمز است که ملتها می‌توانند پیش ببرند.