ملت ما با خون، حیات خود را بازیافت

پیام به ملت ایران (رای به قانون اساسی جمهوری اسلامی)
۷ آذر ۱۳۵۸/ ۸ محرّم ۱۴۰۰
شهادت,
ملت ما با خون، حیات خود را بازیافت

اسلام در کشور ما می‌رفت تا به تباهی کشیده شود که با خون شهیدانِ ملت ما حیات خود را باز یافت.