آمریکا از شهادت طلبی ملت ما وحشت دارد

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (توطئه امریکا و گروهکها)
۲۱ آذر ۱۳۵۸/ ۲۲ محرّم ۱۴۰۰
شهادت,
آمریکا از شهادت طلبی ملت ما وحشت دارد

  امریکا از این وحدت کلمه ملت ما و از اینکه ملت ما به اینجا رسیده است که جوانهای غیور ما کفن‌پوش شدند، شهادت می‌خواهند، از این وحشتناک است.