شهدا درخت اسلام را آبیاری نمودند

پیام به خانواده‌های شهدا (صلح جهانی وابسته به نابودی مستکبرین)
بعد از ظهر ۱۹ بهمن ۱۳۵۸/ ۲۱ ربیع الاول ۱۴۰۰
شهادت,
شهدا درخت اسلام را آبیاری نمودند

رحمت سرشار خداوند متعال بر شهدای فضیلت؛ شهدایی که با نثار خون خود درخت با برکت اسلام را آبیاری نمودند. درود فراوان بر معلولین و مصدومین در راه انقلاب اسلامی که ایران را در جهان سربلند نمودند.