آنچه به دست آورده ایم حاصل خون هاست

پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان (توصیه‌های نُه‌گانه به ملت)
۲۲ بهمن ۱۳۵۹/ ۵ ربیع الثانی ۱۴۰۱
شهادت,
آنچه به دست آورده ایم حاصل خون هاست

عزیزان من! شما می‌دانید آنچه که به دست آوردید از نفی طاغوت و جایگزین کردن جمهوری اسلامی به جای آن، ارزان نبوده است بلکه با خون هزاران جوان مومن و هزاران معلول و مجروح که ما باید تا آخر عمر خود را رهین آنان بدانیم، به دست آمده است.