با شهادت عزیزان، صفوف فداکاران فشرده تر می شود

پیام به ملت ایران به مناسبت انفجار حزب جمهوری اسلامی (شهادت 72 تن)
۹ تیر ۱۳۶۰/ ۲۷ شعبان ۱۴۰۱
شهادت,
با شهادت عزیزان، صفوف فداکاران فشرده تر می شود

شما کوردلان با آنکه دیده‌اید با شهادت رساندن شخصیتهای بزرگ صفوف فداکاران در راه اسلام فشرده‌تر و عزم آنان مصمم‌تر می‌شود، می‌خواهید با به شهادت رساندن عزیزان ما این ملت فداکار را از صحنه بیرون کنید.