گرفتاری ائمه از مخلصینشان بیش از سایرین بود

سخنرانی در جمع گروهی از اهالی تهران (حل مشکلات با ایمان و روحیه قوی)
ساعت ۲ بعد از ظهر ۱۸ تیر ۱۳۵۸/ ۱۴ شعبان ۱۳۹۹
بصیرت, فتنه,
گرفتاری ائمه از مخلصینشان بیش از سایرین بود

مشکلات امیر المومنین- سلام الله علیه- از مشکلات ما بیشتر بوده، گرفتاری آنها از گرفتاری ما بیشتر بوده، آنها هم از دوستانشان مخالفت می‌دیدند، این دسته‌ای که قیام کردند در صفین «۲»، در مقابل حضرت امیر ایستادند و شمشیر کشیدند به روی حضرت، اینها از دوستان حضرت بودند؛ مخلصین حضرت بودند، گرفتاری حضرت از مخلصینش شاید بیشتر بود تا از سایرین. امام حسن- سلام الله علیه- آن قدر گرفتاری که از این دوستان و اصحابش داشت از دیگران نداشت. اصحابی که توجه نداشتند که امام زمانشان روی چه نقشه دارد عمل می‌کند، با خیالهای کوچکشان، با افکار ناقصشان در مقابلش می‌ایستادند و غارتش کردند و اذیتش کردند، و- عرض می‌کنم که- شکستش دادند، معاهده با دشمنش کردند و هزار جور بساط درست کردند. شما گمان نکنید که این مشکلات برای من و شماست.