بزرگترین ساده‌اندیشی، دست برداشتن جهان‌خواران از دشمنی است

پیام به ملت ایران و بسیجیان سلحشور در هفته بسیج (نقش و منزلت بسیج)
۲ آذر ۱۳۶۷/ ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۰۹
بصیرت,
بزرگترین ساده‌اندیشی، دست برداشتن جهان‌خواران از دشمنی است

مجدداً به همه ملت بزرگوار ایران و مسئولین عرض می‌کنم چه در جنگ و چه در صلح بزرگترین ساده‌اندیشی این است که تصور کنیم جهانخواران خصوصاً امریکا و شوروی‌ از ما و اسلام عزیز دست برداشته‌اند؛ لحظه‌ای نباید از کید دشمنان غافل بمانیم. در نهاد و سرشت امریکا و شوروی کینه و دشمنی با اسلام ناب محمدی- صلی الله علیه و آله و سلم- موج می‌زند. باید برای شکستن امواج طوفانها و فتنه‌ها و جلوگیری از سیل آفتها به سلاح پولادین صبر و ایمان مسلح شویم.