ایمان مردم، سدی در برابر توطئه‌ها

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (تذکر به بنی صدر، نهضت آزادی و فریب خوردگان)
صبح ۱ تیر ۱۳۶۰/ ۱۹ شعبان ۱۴۰۱
بصیرت,
ایمان مردم، سدی در برابر توطئه‌ها

مادامی که این روح بزرگ در کالبد ملت ماست، از توطئه‌ها و کج‌روی‌ها و سایر چیزهایی که برای ملت ما بوده است و در پیش است هراسی نیست. آن ملت باید از مشکلات هراس داشته باشد که ایمان نداشته باشد. آن که ایمان و عقیده دارد و بپاخاسته است که جهاد کند در راه این ایمان و عقیده و اعتقاد به این دارد که فداکاری در راه خدای تبارک و تعالی پیروزی است و رسیدن به مقام شهادت پیروزی دیگر است، یک همچو ملتی شکست ندارد. آنهایی که توطئه‌گر هستند و با توطئه خودشان می‌خواهند بین ملت نفاق ایجاد کنند، و گمان کردند که می‌توانند بین ملت یکپارچه اسلامی ایران نفاق ایجاد کنند و گروهها را در مقابل هم قرار بدهند، آنها در اشتباه‌اند. آنها ملت ایران را نشناختند. آنها نمی‌دانند که ملت ایران یکپارچه مجاهد است و یکپارچه رزمنده است و یکپارچه مومن است و دست تبهکاران را به واسطه ایمان خودشان از کشورشان قطع‌ می‌کنند؛ توطئه‌ها را یکی پس از دیگری خنثی می‌کند. ملت امروز یکپارچه در صحنه است و مراقب؛ مراقب توطئه‌ها؛ مراقب تبهکاریها. و به مجرد اینکه احساس کند گروهی، یا اشخاصی، بر خلاف آن مسیری که ملت دارد، که آن مسیر انسانیت و مسیر حق است و مسیر جهاد برای ایمان و عقیده است، به مجرد احساس مخالفت اشخاص یا گروهها با این راه، خود ملت، بدون اینکه احتیاج به این داشته باشد که کسانی ملت را دعوت بکند یا تجهیز بکند، خود ملت مجهز است. و تمام ملت، چه نیروهای مسلح، ارتش و ژاندارمری و شهربانی و بسیج و پاسداران و نیروهای ملی و چه سایر قشرها، که آنها هم قوای مسلح به ایمان هستند، اینها همه در صحنه حاضرند، و ناظر اعمال اشخاص و ناظر اعمال گروهها و جبهه‌ها هستند؛ و خودشان جوابگوی همه چیزهایی که بر ضد این انقلاب می‌خواهد شکل بگیرد هستند و بحمد الله احتیاج به اینکه کسی آنها را بسیج کند ندارند. یک همچو ملتی است که پیروزی نهایی را به دست می‌آورد؛ و هر چه شهید در این راه پیروزی می‌دهد مصمم‌تر می‌شود و خستگی ناپذیر است.