کوشش همگانی برای بصیرت‌افزایی

پیام به انجمن اسلامی دانشجویان در امریکا و کانادا (رسالت دانشجویان مسلمان)
۱۲ آبان ۱۳۶۰/ ۶ محرم ۱۴۰۲
بصیرت,
کوشش همگانی برای بصیرت‌افزایی

مخالفان جمهوری اسلامی و ما و شما در داخل و خارج، دو قطب ابرقدرت جهانخوار و جوانان به صید کشیده‌شده آنان، است. دشمنهای بزرگ اسلام و مسلمانان با صیدهای خودشان و بازی‌خوردگان مکتبشان شما را در خارج، و کشور شما را در داخل مورد هجوم تبلیغاتی وسیع و تسلیحاتی قرار داده و می‌دهند. ما در اینجا و شما در خارج باید کوشش کنیم و جوانان گول‌خورده خود را از دام این صیادان شیاد رهایی بخشیم. این نوجوانان بی‌خبر از دامهای گسترده بازیگران و سیاستبازان، آن چنان چشم و گوش بسته تسلیم آنان شده‌اند که تمام دروغ‌ها و تهمت‌های آنان را به مقامات جمهوری اسلامی و به پاسداران انقلاب و به مسلمانان جانباز در راه اسلام و کشور، بی‌چون و چرا پذیرفته و خود را در راه سران دغلکار خود که با تباهی آنان برای خود و مطامع غیر انسانی خود بهره می‌گیرند، فدا می‌کنند و چشم و گوش بسته، خون ملت دلاور و شجاع را در راه سران از خدا بی‌خبر و در نتیجه برای امریکای جنایتکار نثار می‌کنند.
شما جوانان عزیز هوشیار با دوستان داخل کشور خود دست به دست هم دهید و این نوباوگان بی‌خبر را ارشاد و از دام صیادان شیاد برهانید. و از وظایف دینی و ملی ما و شماست که تبلیغات بوقهای امریکایی و صهیونیستی را که با پخش دروغ و افترا می‌خواهند جمهوری اسلامی را لکه‌دار کرده و به انزوا بکشند خنثی کنیم و از جنایات شایعه‌سازان تا حد ممکن پرده برداریم و به ملت محروم خود که جرمی جز گرایش به اسلام و اراده استقلال و آزادی ندارند، با تمام توان کمک کنیم، و مطمئن باشیم که ملت بزرگ ایران راه خود را که همان صراط مستقیم انسانی است یافته و در تمام ابعاد با آگاهی کامل در صحنه حاضر است و اجازه برگشت قوای کفر را به کشور خود نمی‌دهد و با چنگ و دندان از اسلام عزیز و کشور خود دفاع می‌کند؛ و بحمد الله و با خواست خداوند قادر، جنگ‌افروزان را به جای خود می‌نشاند و تبهکاران وابسته را به انزوا می‌کشاند، و مشکلات خود را هر چه باشد با همت والای خود از سر راه جمهوری اسلامی بر می‌دارد و در جمیع جبهه‌ها پیروزمندانه به پیش می‌رود، و با اتکال به خدای بزرگ و اعتماد به نفس، از هیچ قدرتی هراس ندارد.