قطع دست ابرقدرت ها از برکت خون شهداست

سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و مسئولین بنیاد 15 خرداد (مجلس و اهمیت آن)
صبح ۱۴ خرداد ۱۳۶۲/ ۲۲ شعبان ۱۴۰۳
شهادت,
قطع دست ابرقدرت ها از برکت خون شهداست

ما جوانهایمان تاکنون آن قدر شهید داده‌اند، تا کنون مادرها آن قدر شهید داده‌اند، پدرها آن قدر شهید داده‌اند، جوانها آن قدر خون خودشان را داده‌اند برای اینکه شرّ این قدرتهای بزرگ از سر ایران کم بشود. حالا که بحمد الله رسیدیم به اینجایی که دستها کوتاه شده، حالا ما کوتاه بیاییم تا آنها دستشان بلند بشود؟