ملت ما مثل اصحاب رسول الله آرزوی شهادت می کردند

بیانات خطاب به سفیر تونس در ایران (علل ناتوانی ملتهای مسلمان)
۵ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۲۷ جمادی الاول ۱۳۹۹
شهادت,
ملت ما مثل اصحاب رسول الله آرزوی شهادت می کردند

ما با این قدرت ایمان، که همه اقشار ملتِ ما با هم فریاد اسلام را زدند، پیروز شدیم‌ نه با عدد و عُده ما هیچ نداشتیم و آنها همه سلاحها را [داشتند] لکن ما مسلح به سلاح ایمان بودیم و ملت ما آرزوی شهادت می‌کردند. مثل اصحاب رسول الله در صدر اسلام، همانها که با عده کم امپراتوریهای بزرگ را شکست دادند، ما هم با یک عده کم و با نداشتن سازوبرگ جنگی یک امپراتوری 2500 ساله جبار را- با پشتیبانی ابرقدرتها از او شکستیم و شکست دادیم و این سد بزرگ را از پیش پای ملت خود برداشتیم.