مبارزه به عشق شهادت

سخنرانی در جمع اساتید دانشگاه تهران (تفاوت دانشگاه غربی و دانشگاه اسلامی)
بعد از ظهر ۱۳ تیر ۱۳۵۸/ ۹ شعبان ۱۳۹۹
شهادت,
مبارزه به عشق شهادت

این تحول که مردم شهادت را برای خودشان فوز عظیم می‌دانستند و می‌آمدند توی خیابانها به عشق اینکه شاید هم شهید بشوند، این تحول اسباب این شد که این پیروزی حاصل شد. و الآن این تحول را باید حفظش کنیم.